Belasting

Belasting aangiften en Jaarrekening

Belasting aangiften en
Jaarrekening

Vanzelfsprekend kan ik voor u de aangiftes omzetbelasting verzorgen. Na het verstrijken van het boekjaar zal ik voor u de jaarcijfers samenstellen. Heeft u behoefte aan incidentele of tussentijdse financiële informatie, dan kunnen we daar passende afspraken over maken. Tenslotte kan ik voor u, en eventuele partner, ook de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting verzorgen.

BELASTING AANGIFTEN EN JAARREKENING